محصولی که می‌توان به صورت سقفی نصب گردد.

چراغ توکار

پرو گلاریس ۹ وات

۶۱۵,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ توکار

پرو گلاریس ۷ وات

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ توکار

پرو سولاریس ۹ وات

۵۳۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ توکار

پرو سولاریس ۷ وات

۴۴۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۴۵۵,۰۰۰ ریال
مقایسه
۳۶۵,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه