محصولی که بر روی کار، (مثلا روی سقف) نصب می شود.

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ سنسوردار

سنسوریا ۲۵ وات

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه