محصولی که بر روی کار، (مثلا روی سقف) نصب می شود.

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۱۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

پروژکتور

جت لایت ۳ وات

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۱,۹۳۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال
مقایسه