محصولی که بر روی کار، (مثلا روی سقف) نصب می شود.

۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

پروژکتور

جت لایت ۳ وات

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
مقایسه