انواع مدل های چراغ ال ای دی سنسوردار پارس شعاع توس

چراغ سنسوردار

سنسوریا ۲۵ وات

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ سنسوردار

اکو سنسوریا ۲۵ وات

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ سنسوردار

سنسوریا ۱۸ وات

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه