انواع مدل های چراغ ال ای دی سنسوردار پارس شعاع توس

چراغ سنسوردار

سنسوریا ۲۵ وات

۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ سنسوردار

اکو سنسوریا ۲۵ وات

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه

چراغ سنسوردار

سنسوریا ۱۸ وات

۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال
مقایسه
۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مقایسه